MIDNATTSROCKENS HISTORIE

Midnattsrocken – en Fugl Fønix. Etter over 25 år med satsing mot alle odds kan uttallige ildsjeler nå se resultatet av deres satsing. Midnattsrocken lever, og har nådd en slik størrelse som gjør den til blant de største festivalene i landsdelen.

Historien bak musikkfestivalen Midnattsrocken skriver seg tilbake til «sammfunnshus-kulturen» på 1980-tallet. Arrangementet startet som en musikkfestival på det lokale samfunnshuset i Lakselv.

Etterhvert som populariteten for arrangementet økte valgte daværende leder, Øyvind Finne, i 1984 å flytte hele festivalen ut av samfunnshuset. Festivalen ble flyttet til et svært naturskjønt område ute ved naturreservatet på Brennelvneset, omlag 3 km fra Lakselv sentrum.

Øyvind Finne (til høyre på øverste bilde) var initiativtaker til festivalen Midnattsrocken. Her fra en festival på åttitallet.

Siden den tid har Midnattsrocken vært en utendørsfestival, i det vi velger å kalle «verdens mest eksotiske festivalomgivelser» innerst i Porsangerfjorden – med midnattsolen som en av lyseffektene.

Festivalen ble på åttitallet svært godt kjent, og store artister fra inn- og utland opptrådte på festivalen. Festivalen fikk et svært godt rykte blant artister og publikum.

Av høydepunkter kan det nevnes at daværende Sovjetunionens ambassadør i Norge var offisiell gjest på festivalen, blant annet for å markere deltagelsen av russiske artister.

«Ingenting vokser til himmels». Katastrofeåret for Midnattsrocken var i 1988 – hvor det gikk fullstendig inflasjon i å arrangere liknende festivaler mange steder i Finnmark, med det påfølgende resultat at alle gikk over ende økonomisk.

Det ble lenge stille ute på Brennelvneset, men i 2001 var det imidlertid noen «modige ildsjeler» som turte å ta hansken opp igjen. Det ble blåst liv i arrangementet, men valget av konsept/artister gjorde at musikkfestivalen ikke tiltrakk tilstrekkelig antall publikummere.

I 2003 var imidlertid Midnattsrocken tilbake, nå med festivalcamping og et mer spisset konsept. Resultatet ble økende interesse og Midnattsrocken vokste årlig. I 2008 tok ildsjelene som da stod bak festivalen et steg videre på «festivalstigen» med booking av bl.a. Europe fra Sverige. Publikumstallene viste at bookingen ble satt pris på, og en økte videre i 2009 med bl.a. Deep Purple fra England og Twisted Sister fra U.S.A. De endelige publikumstallene fra 2009 viste at Midnattsrocken endelig hadde passert 10.000 publikummere, og en ny publikumsrekord kunne noteres.

I 2010 satset en ennå sterkere med bl.a. svenske Kent og N.E.R.D. fra U.S.A. Bookingene viste seg å trekke ennå flere publikummere, og en publikumsrekord på hele 13.069 publikummere kunne noteres. Regnskapstallene fra 2010 viste imidlertid lavere salg av øl og en helt annen fordeling av salget av dagspass og festivalpass enn tidligere år. Dette resulterte i et underskudd på over millionen, og ildsjelene bak festivalen måtte kaste inn håndkleet og begjære selskapet Midnattsrocken AS konkurs.

Etter konkursen dukket modige ildsjeler fra det lokale næringslivet opp. De så verdien festivalen har fått for Lakselv, Porsanger og Finnmark. Etter en intens tegningsrunde og et hardt planlegginsarbeide ble selskapet Finnmark Festivalarrangør AS etablert, med nærmere 800.000 kroner i aksjekapital og hele 42 næringslivsaktører som aksjonærer. Selskapet er nå ansvarlig for driften av festivalen, sammen med frivillige og en rekke av ildsjelene som har bidratt til arrangementet årene før. – Midnattsrocken er nå blant de største festivalene i Nord-Norge.