Helsepersonell søkes til Midnattsrocken

Helsepersonell søkes til Midnattsrocken

 

 

 

 

Helsepersonell søkes til Midnattsrocken

Porsanger kommune søker helsepersonell til å jobbe i Helsetelt på Midnattsrocken 7-10. juli -2016

Porsanger kommune tilbyr også i år legevaktstjenester i Helsetelt på Brennelvneset under Midnattsrocken. Porsanger kommune stiller med lege og helsepersonell i oppsatt turnus, fortrinnsvis kveld/natt. I den forbindelse søker Porsanger kommune sykepleiere/helsefagarbeidere/akuttmedisinsk personell etc til disse vaktene, gjerne fra andre kommuner/foretak.

 Avlønning etter tariff.

 Øvrige spørsmål kan rettes til Karen Marie Joks på tlf 918 23 230.

 

 

Med vennlig hilsen/ Dearvuođaiguin/ Ystävälissii tervheissii

 

Karen Marie Joks

Leder forebyggende tjenester

Mob: 918 23 230

E-post: karen.marie.joks@porsanger.kommune.no

 

Porsanger kommune

Postboks 400, Rådhuset
9712 Lakselv

Tlf: 78460000

E-post: postmottak@porsanger.kommune.no

Org.nr: 959411735